Privatlivspolitik

Sådan behandler vi personoplysninger om dig

1 Indledning

Her kan du læse om, hvordan Karman Connect A/S indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.

Ansvarlig omgang med disse personoplysninger er afgørende for vores forretningsmål og virksomhed. I denne privatlivspolitik er det derfor beskrevet, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvordan oplysningerne anvendes, hvornår de slettes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2 Den dataansvarlige

Det er Karman Connect A/S der er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre andet er angivet under aktiviteterne i afsnit 3 nedenfor.
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

 • Karman Connect A/S
 • CVR-nr.: 35662448
 • Dalgas Avenue 2F, 2.
  8000 Aarhus C

3 Hvordan behandler vi personoplysninger, som led i vores aktiviteter?

Karman Connect A/S indsamler og behandler personoplysninger i flere forskellige situationer, og formålet med indsamlingen, hvad oplysningerne bruges til og hvornår de slettes er forskelligt for hver behandling. De enkelte aktiviteter, hvor Karman Connect A/S (som dataansvarlig) kan indsamle personoplysninger om dig, er derfor beskrevet nedenfor.

Vi behandler oplysninger på flere lånesammenligningstjenester på tværs af Europa med det formål at understøtte, at der opstilles overblik over lånemuligheder. Den primære behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgning og udbetaling af lån foregår hos långiveren, fx en bank. Vores rolle er alene af sammenligne og opstille forskellige lånemuligheder for dig. Vi får derfor ikke kendskab til særlige forhold omkring dine økonomiske forhold, med mindre det fremgår nedenfor.

Vores tjenester udbydes i to formater, henholdsvis en lånesammenligningstjeneste hvori vi opstiller de forskellige lånemuligheder og henviser til de pågældende långivere (afsnit 3.1), og en udvidet tjeneste, hvori du udfylder og afgiver en række oplysninger og præsenteres for en liste over tilpassede lånemuligheder baseret på dine oplysninger (afsnit 3.2).

3.1 Lånesammenligningstjenester uden personlige anbefalinger

3.1.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Når du besøger vores lånesammenligningstjenester og hjemmesider indsamler og behandlinger vi oplysninger om din måde at anvende vores tjenester. Vi forventer at indsamle følgende personoplysninger om dig:

 • Elektroniske identifikationsdata og aktivtetslogs (IP-adresse, cookies, etc.)
 • Lokationsdata

3.1.2 Hvorfor behandles oplysningerne?

Personoplysninger behandles med det formål at udbyde vores ydelser inden for opstilling af tilpassede lånemuligheder samt at forbedre vores hjemmesider.

3.1.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Varetagelse af vores eller tredjemands legitime interesser, som er mere tungtvejende end hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser der er tale om, er forbedring af udbuddet af vores tjenester og tilpasning af vores information til dig, herunder markedsføring. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.1.4 Hvem deles oplysningerne med?

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som bl.a. opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks. Det omfatter bl.a. hosting- og cloudleverandører, marketingplatforme og annonceringsværktøjer (herunder Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) samt Google Analytics.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande), der ikke har et tilsvarende beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.1.5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares i op til et år efter at de er indsamlet.

3.2 Lånesammenligningstjenester med justerede lånemuligheder

3.2.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?

I tillæg til de oplysninger, som omtales og behandles som nævnt ovenfor, jf. afsnit 3.1, kan du på visse af Karman Connect A/S’ platforme vælge at afgive yderligere oplysninger til os med henblik på at modtage oplysninger om tilpassede lånemuligheder, baseret på de afgivne oplysninger, fx via. email og/eller SMS. Vi indsamler i den forbindelse oplysninger, som du selv afgiver til os, og du bestemmer som udgangspunkt selv hvilke oplysninger du vil afgive. Dog forventer vi at skulle indsamle følgende supplerende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Oplysninger om typen af lån, som du er interesseret i, herunder lånebeløb, løbetid og hvorvidt der er tale om et samlelån (i det omfang oplysningerne i det konkrete tilfælde karakteriseres som personoplysninger).

Du skal være opmærksom på, at det er et krav for at vi kan indgå aftalen med dig og præsentere dig for tilpassede lånemuligheder, at du afgiver en række af de ovenstående personoplysninger. Manglende afgivelse af oplysninger kan betyde, at vi ikke kan levere de ønskede lånemuligheder.

3.2.2 Hvorfor behandles oplysningerne?

Personoplysninger behandles med det formål at udbyde den dataansvarliges ydelser inden for tilpassede lånemuligheder til den registrerede.

3.2.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores supplerende behandling af almindelige personoplysninger har følgende retsgrundlag:

 • Indgåelse af en kontrakt med dig eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Hvis der videregives oplysninger til en samarbejdspartner for at give dig et tilbud, fx en A-kasse eller et forsikringsselskab, jf. nedenfor, vil videregivelsen og behandlingen ske på baggrund af dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.2.4 Hvem deles oplysningerne med?

Foruden videregivelsen beskrevet i afsnit 3.1.4, kan vi i forbindelse med den yderligere behandling videregive dine oplysninger til databehandlere inden for marketing automation.
Oplysningerne kan også i visse tilfælde deles med tredjeparter/samarbejdspartnere, hvis du har givet samtykke hertil. Vores samarbejdspartnere kan eksempelvis omfatte A-kasser eller forsikringsselskaber, hvilket dog vil blive tydeligt oplyst i forbindelse med dit samtykke til en sådan videregivelse.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande), der ikke har et tilsvarende beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.2.5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares i op til to år efter at de er indsamlet.

3.3 Markedsføring og nyhedsbreve

3.3.1 Hvilke oplysninger behandles og hvor stammer de fra?

Hvis du afgiver dit samtykke, kan vi behandle følgende oplysninger til brug for direkte markedsføring:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

3.3.2 Hvorfor behandles oplysningerne?

Vi vil behandle dine oplysninger med henblik på udsendelse af målrettet markedsføring, fx ved fremsendelse af nyhedsbreve via e-mail eller sms om generelle forhold på lånemarkedet, privatøkonomi og opdaterede lister over lån hos långivere, som vi samarbejder med.

3.3.3 Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Vores behandling af almindelige personoplysninger til direkte markedsføring har følgende retsgrundlag:

 • behandlingen sker på baggrund af dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.3.4 Hvem deles oplysningerne med?

Vi kan dele oplysningerne med databehandlere, som bistår os i forbindelse med udsendelse af markedsføringsmaterialet. Det kan eksempelvis være en udbyder af en platform til opsætning og udsendelse af email-markedsføring.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande uden for EU/EØS (tredjelande), der ikke har et tilsvarende beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.3.5 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares så længe vi har et aktivt samtykke og i op til et år efter at der senest er gjort brug af samtykket til at sende dig markedsføring.

4 Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder, kan du læse mere på datatilsynet.dk.

5 Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Vores kontaktoplysninger kan findes under afsnit 2 ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Dette kan ske via e-mail dt@datatilsynet.dk eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

6 Opdatering af privatlivspolitikken

Karman Connect A/S kan løbende ændre denne persondatapolitik, hvis det er nødvendigt for at give en retvisende beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.

Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i februar 2023.